Czytelnia - Czytelnia

Liczba artykułów: 6

Dostęp do edukacji w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Pobierz plik:
lessons/pl/edu/dostep_do_edukacji_w_afryce.pdf - 2 MBPDF

Abstrakt:
Dostęp do edukacji jest podstawowym warunkiem rozwoju wszystkich państw. Szczególnie istotne jest nauczanie najmłodszych obywateli, bo to oni będę wkrótce kształtować rzeczywistość na wszystkich kontynentach. Tymczasem w regionie Afryki Subsaharyjskiej 38 mln dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkoły na poziomie podstawowym.

Zastosowanie:
Globalne Południe, edukacja, szkoła

HIV/AIDS na świecie

Pobierz plik:
lessons/pl/edu/hiv_aids_na_swiecie.pdf - 472 KBPDF

Abstrakt:
Uświadomienie powiązań między biedą a HIV/AIDS. Formy pomocy ludziom żyjący w społeczeństwach narażonych na łatwe zarażenie chorobą.

Zastosowanie:
HIV, AIDS, 6 Milenijny Cel Rozwoju, zakażenie, epidemia, bieda

I Milenijny Cel Rozwoju

Pobierz plik:
lessons/pl/edu/1_milenijny_cel_rozwoju.pdf - 1 MBPDF

Abstrakt:
Wyeliminować na świecie skrajne ubóstwo i głód.

Zastosowanie:
Ubóstwo, niedożywienie, pomoc rozwojowa

II Milenijny Cel Rozwoju

Pobierz plik:
lessons/pl/edu/2_milenijny_cel_rozwoju.pdf - 401 KBPDF

Abstrakt:
Zapewnić edukację wszystkim chłopcom i dziewczynkom na poziomie podstawowym.

Zastosowanie:
szkoła, dostęp do edukacji, prawa dziecka, Globalne Południa, Milenijne Cele Rozwoju

Opieka nad kobietami w ciąży

Pobierz plik:
lessons/pl/edu/opieka_nad_kobietami.pdf - 334 KBPDF

Abstrakt:
Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic poprzez zmniejszenie do 2015 roku o trzy czwarte, w porównaniu z 1990 rokiem, wskaźnika umieralności okołoporodowej.

Zastosowanie:
ciąża, poród, połóg, macierzyństwo, kraj rozwijający się, Globalne Południa

Światowy kryzys energetyczny a nadprzewodniki – absolutnie niezbędne absolutne zero oporności

Pobierz plik:
lessons/pl/phys/Nadprzewodniki_PL.pdf - 1 MBPDF

Abstrakt:

Zastosowanie:

Wydarzenia

Konferencja podsumowująca – już wkrótce!

15 grudnia w Domu Nauczyciela w Tbilisi odbędzie się konferencja podsumowująca nasz tegoroczny projekt edukacyjny „Ściśle równe szanse”. W gronie polskich i gruzińskich ekspertów z zakresu edukacji , urzędników systemu oświaty oraz nauczycieli będziemy dzielić się rezultatami i wrażeniami z realizacji projektu oraz rozmawiać o możliwości kontynuacji i rozszerzania współpracy na rzecz podnoszenia jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych. Na konferencji zaprezentujemy również wyniki badań potrzeb gruzińskich nauczycieli wiejskich, przeprowadzonych w ramach projektu.

Szkolenia dla nauczycieli, czyli 30 x 15 = 450

Przez cały październik i pierwszy tydzień listopada trwały szkolenia z zakresu prowadzenia lekcji biologii, chemii i fizyki metodami doświadczalnymi i wykorzystania interaktywnych form pracy z uczniami. W 30 szkoleniach wzięło udział średnio 15 nauczycieli. Ogółem trenerzy projektu przeszkolili 455 nauczycieli, którzy poza wiedzą i umiejętnościami otrzymali również publikację metodyczną do prowadzenia lekcji doświadczalnych „Ściśle ciekawa lekcja” wraz z filmami instruktażowymi, dzięki czemu po zakończeniu szkolenia mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje i czerpać jeszcze większą radość z eksperymentowania wraz ze swoimi uczniami.

Budujemy zespół trenerski

W dniach 3-6 oraz 12-14 września w Centrum Rozwoju Edukacji w Gori odbyły się szkolenia dla nauczycieli-trenerów projektu „Ściśle równe szanse”. W trakcie tych zajęć rozwijali oni swoje umiejętności trenerskie, warsztat metodyczny oraz doskonalili swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia demonstracji i pokazów naukowych. Dzięki aktywnej pracy powstała grupa 16 trenerów, gotowych do dzielenia się swoimi doświadczeniami i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół wiejskich w Kvemo Kaartli, Shida Kartli i Samtskhe Javakheti.

»» Wydarzenia